Oma toodetel kasutame kõrgekvaliteedilisi FiberAcoustic kangaid, mis on testitud akrediteeritud laborites vastavalt EN ISO 10534-2 standarditele.
Valikus on kaks erinevat akustilise sooritusega kangast α = 0,91 ja α = 0,62.
Mõlemat kangast on võimalik saada musta ja valget tooni.

Heli levimise ja akustilise paneeli tööpõhimõttest lähemalt:

Mis on heli ja kuidas seda mõõdetakse?
Heli on rõhulainete liikumine läbi õhu, ehk õhurõhu muutus, mis võngub atmosfääri rõhus teatud sagedusel.
Inimkõrv kuuleb teatud heli kindlatel parameetritel. Selleks on vajalik teatud heli levimise sagedus ja heli nn “mürataseme” ehk heli kõvaduse koosmõju.
Heli sagedust mõõdetakse hertsides (Hz), helimõõdistamine kirjeldab mitu korda sekundis helirõhk võngub meid ümbritsevas atmosfääri rõhus.
Helil on madalsagedused – BASS, heli on “madal”.
Helil on kõrgsagedused – TREBLE, heli on “kõrge”.
Heli “mürataset” ehk heli kõvadust mõõdetakse detsibellides (dB). See on nn meid ümbritsevas õhurõhus tekkiv HÄLVE, mida me kuuleme heli volüümi muutusena kas vaikse helina või kõva helina.

NB! Inimkõrv eristab heli alates 20 Hz kuni 20000 Hz. Selge inimkõne algab 2000 Hz juures. Tava
kõne on 60 dB ümber. Kui tõsta heli 70 dB’ni, siis tajub inimkõrv heli muutust topelt kõvana.

Heli jagatakse kolme rühma:

  1. Madalsagedusheli on heli, mis jääb alla 20 Hz või selle lähedale. Inimene tajub seda võngetena teatud keha osades, kuid ei pruugi kuulda kõrvaga. See on väga läbiv ja füüsiliselt tuntav.
  2. Kesksageduseheli on heli, mis jääb 500 Hz ja 2000 Hz vahele.
  3. Kõrgsagedusheli on heli, mis jääb 2000 Hz ja ülesse. Selgelt arusaadav inimkõne algab 2000 hertsist.
    10000 hertsi juures kuuleme näiteks lindude siristamist ja taldrikute purustamisel klirinat.

Heli neeldumine e. hajumine pindadesse ja akustilisse kangasse
Heli on rõhulainete liikumine läbi õhu.
Kui heli liigub vastu suvalist pinda, siis olenevalt pinna takistustegurist heli kas neeldub sellesse pinda või peegeldub sellelt pinnalt.
Suure takistusega pinnalt heli peegeldub eemale ruumi tagasi ja jääb kajama, ehk teatud keskkonnas meid segama.
Väikese takistusega pinnad aga neelavad heli endasse.

Heli neeldumisel tekkiv soojusenergia
Teatud sobivatel tingimustel heli neeldub ja muutub soojusenergiaks tänu hõõrdumisele, mis tekib heli sisenemisel erinevatesse pindadesse.
Et heli saaks seda teha, muunduda uueks kasulikuks energiaks, peavad heli osakesed võnkuma teatud sagedusel. Pinda sisenedes läbi poorse mittepuidust materjali tekib hõõrdumine ja muundumine – ehk heli liigub läbi akustilise kanga.

Heli neeldumine, hajumine (absorbeerumine) on helilainete kontakt ja sisenemine akustilisse kangasse, mille käigus helilainete energia hajutatakse ja muudetakse soojusenergiaks.
Heli neeldumise võimekust kangasse mõõdetakse koefitsendiga ”α” väärtusega 0…..1.
α = 1.0 (100% kangasse hajunud/neeldunud heli)
α = 0.0 (0% kangasse hajunud/neeldunud heli)

Heli neeldumise võimekus kangasse sõltub helisagedusest (Hz).
Erineva sagedusega liikuv heli neeldub erinevatesse kangastesse erinevalt.

NB! Heli ei saa kunagi 100% ära kaotada akustilise paneeliga – akustilise paneeli eesmärk on vähendada mõistlikult liigse heliliikumise tekitatud nn. helireostust.

Erinevate helisageduste kinnipüüdmine “α” ja õhuvahe/isolatsiooni vajalikkus paigaldamisel:

Akustiliste paneelide tööpõhimõte ja eesmärk
Akustiliste paneelide eesmärk on neelata ja hajutada heli mõistlikuse piirini või ka võimaliku maksimumini. Ehk üleliigne heli ruumides kaotada, kus otseses mõttes on helireostus liigse heli peegeldumise pärast ruumis olevatelt pindadelt. See on tavaline probleem, mille lahendab AIKKONi akustiline paneel.
See tähendab, et on vaja kontrollida, piirata, suunata ja balansseerida helilevikut parema ja ”puhtama” elu- ja töökeskkonna saavutamiseks.

Heli liigub akustilisse paneeli läbi dekoratiivsete kuid praktiliste ribide, mis murravad helilaineid. Läbi akustilise kanga liigub heli edasi paneeli taha olevasse isolatsiooni ja/või “õhutaskusse” kuhu see KINNI PÜÜTAKSE (isolatsioon püüab madalaid sagedusi / õhk püüab kõrgeid sagedusi)

Praktilise lisaväärtusena muudetakse neelatud heli soojusenergiaks, mis jääb keskkonda alles.
See on ilmselge keskkonnasõbralik, väga roheline ja sõna otseses mõttes õhust leitud tasuta ressurss ja samas ka kokkuhoid ühes!

Heli levimine ja hajumine läbi akustilise paneeli:

Aikkon Est OÜ toodetavad akustilised paneelid on tervise- ja keskkonnasõbralikud: