T24 karkassile paigaldus

1.T24 ematalad

2.L-liist

3.Distantsliistud

4.Riputid

5.Laeplaat

L-liist tuleb kinnitada seina külge kruvisammuga max 200mm.

Esimene riputi seinast on max 200mm, riputite vaheline samm 1000-1200mm. T24 ematala jätkukohast riputi kaugus max 200mm.

(3)Distantsliistude paigaldamisel tuleb kildlasti jälgida, paigaldusjoonist, soovituslik on kinnitada distantsliistud T24 ematala külge kruviga või vastava kinnitus splindiga.

GK karkassile paigaldus

1.GK-ematalad

2.UD-liist

3.GK risti roov 600mm sammuga.

4.Riputid

5.Laeplaat

(2)UD-liist tuleb kinnitada seina külge kruvisammuga max 200mm.

Esimene (4)riputi seinast on max 200mm, (4)riputite vaheline samm 1000-1200mm. (1)GK-ematala jätkukohast riputi kaugus max 200mm.

Esimene (1) GK-ematala seinast 200mm, edasi GK-emadalad sammuga 1000mm. Risti roovid kinnitada ematala külge ristühendusklambritega.

(5)Laeplaadid kinnitatakse kruvidega (3)ristiroovi külge