loader image

Mindre støy, bedre miljø

En idé ble født

Velkommen til en verden av Aikkon himlings- og veggpaneler!

Aikkon er et selskap med lang historie basert på estisk kapital, som driver med bearbeiding av trevirke. Vi opererer hovedsakelig i Skandinaviske markeder. Historien vår strekker seg tilbake til 2002, da vi startet som møbelprodusent og underleverandør.
I 2018 endret vi selskapets format og igangsatte utvikling og produksjon av himlings- og veggpaneler med akustiske egenskaper, som i dag er vår hovedvirksomhet.
Våre produkter kombinerer utvalgt trevirke av høy kvalitet fra sertifiserte og velstyrte skogprodusenter, miljø- og helsevennlige materialer og komponenter for etterbehandling.

Med ønske om mer kapasitet, planlegger vi å bygge nærmest 1000 m² produksjonsareal i 2021, forbedre våre produksjonsprosesser, samt etablere bedre teknologiske løsninger. Prosessene er kontinuerlige og vi ser stadig fremover, siden vi ønsker å utvikle oss slik at miljøbelastningen
av produksjonen blir minimert. Det er vårt bidrag til en bedre og grønnere fremtid. I begynnelsen av 2020 endret vi selskapets format og installerte en ny, kraftigere linje for etterbehandling, og i tillegg utvikler vi et unikt samlebånd for elementer som er basert på vår spesialitet.
Alt for å sikre mer effektiv og omfattende produksjon, som bidrar til kvalitet og raskere leveranser.

Finn ut mer om oss og produktene våre..

Alltid med respekt,
teamet i Aikkon Est OÜ

Aikkon´s movie

Produkter

Vi kombinerer kompetanse i selskapet og har dermed en verdig erfaring for å lage vakre og tidløse
trepaneler for interiørdesign og praktisk bruk, for himlinger og vegger.

Fam4-mix- tamm-1

FAMILY 4 Mix / FAMILY 13 Wave Beach

Available as standard in oak, pine, spruce, birch and gluelaminated
timber products. It has survived not only five centuries, but also the
leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

FAMILY 10 / FAMILY 10 HON

Available as standard in oak, pine, spruce, birch and gluelaminated
timber products. It has survived not only five centuries, but also the
leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.