loader image

Privacy policy

Vilkår for personvern

Målet med Aikkon Est OÜ (heretter Aikkon Est) er å gi informasjon til kunden om hvilke typer kundedata Aikkon Est behandler og hvorfor, hvordan dataene behandles og hva kundens rettigheter er med hensyn til behandlingen av personopplysninger. Målet til Aikkon Est er å sikre personvernet til kundeopplysningene til nåværende kunder, potensielle fremtidige kunder og personer relatert til kundene.

Innsamling og behandling av personopplysninger

Aikkon Est samler inn og behandler følgende personopplysninger om kunden: for- og etternavn, personlig identifikasjonskode, kontaktinformasjon (telefonnummer, adresse, e- postadresse), plassering, bilde på identitetsdokumentet (bare når en salgskontrakt er sluttet).

Aikkon Est behandler personopplysninger for følgende formål:

 • For å kontakte kunden og identifisere kunden hvis kunden kontakter Aikkon Est.
 • For forhandlinger før kontrakt, for å gi salgstilbud, for å inngå og gjennomføre salgskontrakten (inkludert levering av produktet).
 • For regnskaps- og avgiftsforpliktelser.
 • For kundekommunikasjon og forbedring av produktene fra Aikkon Est.
 • For å oppfylle andre juridiske forpliktelser, for eksempel å oppfylle ordre,
  forespørsler og henvendelser fra rettshåndhevende myndigheter.
 • For direkte markedsføring (f.eks. å sende nyhetsbrev), hvis kunden har uttrykt ønske om å motta kampanje-email.

 

Grunnlaget for behandling av personopplysninger hos Aikkon Est er som følger:

 • Inngåelse av kontrakt med klienten og utførelse av kontrakten. En forutsetning for å kunne inngå kontrakten er innsending av personopplysninger.
 • Den legitime interessen til Aikkon Est.
 • Oppfyllelsen av juridiske forpliktelser av Aikkon Est.
 • Kundens samtykke.

 

Vi kan samle inn personopplysninger direkte fra deg hvis du besøker forretningsstedet til Aikkon Est, ringer, sender en e-post eller sender en søknad gjennom Aikkon Est sitt nettsted. Når du besøker Aikkon Est-nettstedet, samler og lagrer webserveren vår automatisk tekniske data om enheten din, inkludert IP-adressen til enheten, nettleserversjonen, språket og tidspunktet for bruk av nettstedet. Noen av disse dataene blir samlet inn via informasjonskapsler. Vi kan også samle inn personopplysninger fra tredjeparter for å oppfylle salgskontrakten eller andre avtaleforpliktelser, eller for å beskytte våre rettigheter, ved å sende forespørsler til digitale informasjonssystemer og, om nødvendig, andre offentlige registre. Aikkon Est kan også samle inn dine personlige data hvis du søker jobb hos oss. Hvis du besøker nettstedet vårt og samtykker til bruk av informasjonskapsler, kan Aikkon Est samle inn data om besøkendes oppførsel på nettstedet, men disse dataene er ikke personlig.

Hvis du besøker forretningsstedet til Aikkon Est, kan du bli filmet av et kamera som Aikkon Est bruker til sikkerhetsformål. Live bilder og opptak tatt med kameraene er tilgjengelige for sikkerhetsselskapet og styret i Aikkon Est. Kameraopptak lagres i to uker. I tilfellene som er angitt i lovgivning, blir opptakene delt med retts- og politimyndigheter. Vi lagrer informasjon som overføres gjennom kommunikasjonsmidler (e-post, telefon, nettsted, konto på sosiale medier osv.), som vi vil bruke for å oppfylle kontrakten vi har inngått med deg og for å forbedre kvaliteten av vår kundeservice. Vi kan sende deg varsler med det formål å informere deg om produktene til Aikkon Est og eventer for kunder. Du kan når som helst avmelde deg fra disse varslene ved å sende oss en e-post til info@aikkon.eu.

Oppbevaring av personopplysninger

Aikkon Est oppbevarer kun personopplysninger så lenge det er berettiget med det formål å samle inn personopplysninger. I hvert enkelt tilfelle avhenger perioden for oppbevaring av data av den inngåtte kontrakten, den legitime interessen til Aikkon Est og det juridiske grunnlaget (oppbevaring av regnskapmateriell, utløp av lovkrav osv.). Dine personopplysninger blir destruert innen rimelig tid etter den foreskrevne fristen, på en måte som fjerner lesbarheten til personopplysningene.

Behandlere av personopplysninger

Aikkon Est gjør personopplysninger tilgjengelig for samarbeidspartnere som fungerer som prosessorer av kundens personopplysninger, for å kunne tilby tjenester til Aikkon Est – for eksempel IT, regnskap, logistikk, jus og markedsførings- eller annonseringstjenester.
Dine personopplysninger behandles også av ledelsen og ansatte i Aikkon Est som har rett til og/eller behov for å behandle dine personopplysninger som en del av sine oppgaver. I saker i henhold til lov og på grunnlag av lov, gjør Aikkon Est dine personopplysninger også tilgjengelig for offentlige myndigheter (f.eks. skattemyndighetene), retts- eller politimyndighetene eller andre statlige myndigheter.
Hvis Aikkon Est involverer tredjeparter i behandlingen av dine personopplysninger, har disse tredjepartene bekreftet med relevante kontrakter at de vil iverksette tilstrekkelige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak, og overholde personvernlovgivningen, inkludert Personvernforordningen, for å sikre riktig beskyttelse av dataene dine.
Hvis du kontakter oss gjennom en sosial media-konto eller via andre elektroniske kommunikasjonsmidler, kan dataene dine behandles av tredjeparter og Aikkon Est har ingen kontroll over slik behandling.
Aikkon Est overfører ikke dine personopplysninger utenfor EU eller Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

Kundens rettigheter

Du har rett til å få tilgang til personopplysningene vi har samlet om deg. For å gjøre dette, vennligst send inn en søknad som vi vil svare på så snart som mulig, men senest innen én måned. Data overføres elektronisk i kryptert form. Aikkon Est har rett til å kreve kunden en rimelig avgift for utstedelse av dataene.

I tillegg har du rett til å:

 • Be om at Aikkon Est korrigerer uriktige data knyttet til deg eller utfyller ufullstendige personopplysninger.
 • Kreve begrensning av databehandling eller sletting av data, hvis det ikke er i strid med formålet og utførelsen av den inngåtte kontrakten eller oppfyllelsen av juridiske forpliktelser.
 • Nekte behandling av personopplysninger.
 • Be om overføring av data som er levert til Aikkon Est til en annen prosessor av personopplysninger, hvis dataene ble behandlet automatisk og for oppfyllelse av kontrakten. Personopplysninger (sendt) på papir blir ikke overført.
 • Trekke tilbake ditt samtykke hvis databehandlingen er basert på ditt samtykke (spesielt samtykke gitt for direkte markedsføringsformål). Tilbaketrekking av samtykke vil ikke påvirke lovligheten av behandling basert på samtykket før tilbaketrekking. Selv etter tilbaketrekking av samtykke, kan Aikkon Est fortsette å behandle personopplysninger i den grad det er nødvendig for å oppfylle sine lovforpliktelser eller forpliktelser i henhold til EU-lovgivning.

 

Aikkon Est har rett til å avslå din forespørsel om innsyn hvis den kan:

 • skade andre personers rettigheter og friheter;
 • påvirke nasjonal sikkerhet på en negativ måte;
 • hindre eller true forebygging, påvisning eller prosedyre av et lovbrudd eller håndhevelse av straffer.

 

Hvis du ønsker å utøve rettighetene ovenfor, eller hvis du har innvendinger eller spørsmål, kan du kontakte oss ved å sende en forespørsel til følgende e postadresse: info@aikkon.eu, eller til postadressen Tallinna mnt 80, Uuemõisa alevik, Haapsalu linn, 90401, Lääne maakond.
Hvis du mener at rettighetene dine er blitt krenket under behandlingen av dine personopplysninger, har du rett til å kontakte det estiske datatilsynet (Estonian Data Protection Inspectorate), på adressen Tatari 39, Tallinn 10134 eller e- postadressen info@aki.ee, eller kontakte retten.