loader image

Privacy policy

Integritetsvillkor

Aikkon Est OÜ:s avsikt (nedan kallat Aikkon Est) är att tillhandahålla information för kunden om vilka typer av kunddata Aikkon Est behandlar och varför, hur uppgifterna behandlas och vilka kundens rättigheter är vid behandlingen av personuppgifterna. Aikkon Est:s avsikt är att säkerställa integriteten för personuppgifterna avseende kunderna, potentiella framtida kunder och personer relaterade till kunderna.

Insamling och behandling av personuppgifter

Aikkon Est samlar in och behandlar följande personuppgifter avseende kunden: för- och efternamn, personlig identifikationskod, kontaktuppgifter (telefonnummer, adress, e- postadress), geografiskt läge, samt bild på identitetsdokumentet (endast när en kontakt med försäljning avslutas).

Aikkon Est behandlar personuppgifter för följande ändamål:

 • För att kontakta kunden och identifiera kunden om kunden kontaktar Aikkon Est.
 • Förhandlingar före kontrakt, för att lämna försäljningserbjudanden, för att ingå och genomföra försäljningsavtal, inklusive leverans av produkter.
 • Redovisnings- och skatteskyldigheter.
 • För funktionaliteten i kundkommunikationen och med syfte att förbättra produkterna från Aikkon Est.
 • Att uppfylla andra juridiska skyldigheter, till exempel att verkställa order, begäranden och förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter.
 • För direktmarknadsföring (t.ex. att skicka nyhetsbrev), om kunden har uttryckt sitt önskemål om att få reklammeddelanden per e-post.

 

Grunderna för behandling av personuppgifter hos Aikkon Est är följande:

 • För att ingå ett avtal med kunden och verkställa kontraktet. En förutsättning för att ingå avtalet är inlämnandet av personuppgifter.
 • Det legitima intresset hos Aikkon Est.
 • Uppfyllandet av lagliga skyldigheter för Aikkon Est.
 • Kundens samtycke.

 

Vi kan komma att samla in personuppgifter direkt från dig om du besöker Aikkon Ests verksamhetsplats, ringer, skickar ett e-postmeddelande eller skickar in en ansökan via Aikkon Ests webbplats. När du besöker Aikkon Ests webbplats samlar och lagrar vår webbserver automatiskt tekniska data om din enhet, inklusive enhetens IP-adress, webbläsarversionen , språket och tidpunkten för webbplatsens användning. En del av denna information samlas in via cookies. Vi kan också komma att samla in personuppgifter från tredje parter för att uppfylla försäljningsavtalet eller andra kontraktsförpliktelser, eller för att skydda våra rättigheter genom att göra förfrågningar i digitala informationssystem och, om nödvändigt, andra offentliga register. Aikkon Est kan också samla in dina personuppgifter om du ansöker om ett jobb hos oss. Om du besöker vår webbplats och samtycker till användning av cookies, kan Aikkon Est komma att samla in data om besökarnas onlinebeteende på webbplatsen, men dessa uppgifter är inte personliga.

Om du besöker Aikkon Est verksamhetsplats kan du komma in i synfältet för en kamera som Aikkon Est använder för säkerhetsändamål. Levande bilder tagna av kameror, samt inspelningar, är tillgängliga för säkerhetsföretaget och styrelsen för Aikkon Est. Inspelningar från kameror lagras i två veckor. I sådana fall som anges i lagstiftningen delas inspelningarna med brottsbekämpande organ. Vi lagrar information som överförs via kommunikationsmedel (e-post, telefon, webbplats, sociala mediekonton, etc.), som vi kommer att använda för att uppfylla det kontrakt vi har ingått med dig och för att säkerställa att avtalet uppfylls, samt för att förbättra kvaliteten hos vår kundtjänst. Vi kan skicka dig aviseringar i syfte att informera dig om produkterna från Aikkon Est och olika kundevenemang. Du kan avsluta prenumerationen på dessa meddelanden när som helst genom att skicka ett e-postmeddelande till info@aikkon.eu.

Lagring av personuppgifter

Aikkon Est lagrar bara personuppgifter så länge som det är motiverat med hänsyn till avsikten med att samla in personuppgifterna ifråga. I varje enskilt fall beror tidsperioden för lagring av uppgifter på det ingångna avtalet, Aikkon Ests legitima intresse och de rättsliga grunderna (lagring av bokföringsuppgifter, tidsperiod för upphörande av lagkrav osv.). Dina personuppgifter kommer att raderas inom rimlig tid efter att den föreskrivna tidsgränsen utlöpt, på ett sätt som eliminerar läsbarheten för personuppgifterna.

Behandlare av personuppgifter

Aikkon Est gör personuppgifter tillgängliga för samarbetspartners som fungerar som behandlare av kundens personuppgifter i syfte att tillhandahålla tjänster till Aikkon Est , som t.ex. IT, bokföring, logistik, juridiska tjänster, marknadsföring eller reklamtjänster.
Dina personuppgifter behandlas också av ledningen och sådana anställda hos Aikkon Est som har rätt och behov att behandla dina personuppgifter som en del av sina arbetsuppgifter. I fall enligt lagstiftning och på grundval av lagstiftning tillgängliggör även Aikkon Est dina personuppgifter för offentliga myndigheter (t.ex. skatteverket), brottsbekämpande myndigheter eller andra statliga myndigheter.
Om Aikkon Est involverar tredje parter i behandlingen av dina personuppgifter, har dessa tredje parter i relevanta kontrakt bekräftat att de kommer att vidtaga adekvata tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder och följa dataskyddslagstiftningen, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen, för att säkerställa ett korrekt skydd av dina uppgifter.
Om du kontaktar oss via ett socialt mediekonto eller via andra elektroniska kommunikationsmedel, kan dina uppgifter komma att behandlas av tredje part och Aikkon Est har ingen kontroll över sådan behandling.
Aikkon Est överför inte dina personuppgifter utanför den Europeiska unionen eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Kundens rättigheter

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi har samlat in om dig. För att göra detta, skicka in en ansökan, som vi kommer att svara på så snart som möjligt, dock senast inom en månad. Data överförs elektroniskt i krypterad form. Aikkon Est har rätt att debitera kunden en rimlig avgift för att utfärda datauppgifterna.

Dessutom har du rätt att:

 • Begära att Aikkon Est korrigerar felaktiga uppgifter om dig, eller kompletterar ofullständiga personuppgifter.
 • Kräva begränsning av databehandlingen eller radering av data, om det inte är i strid med syftet och genomförandet av det ingångna avtalet, eller uppfyllandet av lagliga skyldigheter.
 • Motsätta dig behandling av personuppgifter.
 • Begära överföring av uppgifter skickade till Aikkon Est, till en annan behandlare av personuppgifter om uppgifterna behandlades automatiskt och i syfte att kontraktet skulle uppfyllas. Personuppgifter (inlämnade) på papper överförs inte.
 • Återkalla ditt samtycke ifall databehandlingen är baserad på den registrerades samtycke (särskilt samtycke som ges för direkt marknadsföring). Återkallandet av samtycket kommer inte att påverka inte lagenlig behandling baserat på samtycket innan dess återkallelse. Även efter återkallandet av samtycket kan Aikkon Est fortsätta att behandla personuppgifter i den utsträckning som det är nödvändigt för att uppfylla sina lagstadgade skyldigheter eller skyldigheter enligt EU-lagstiftningen.

 

Aikkon Est har rätt att avvisa din begäran om tillgång, om detta kan:

 • skada andra människors rättigheter och friheter;
 • påverka den nationella säkerheten negativt;
 • hindra eller äventyra förebyggande, upptäckt eller handläggning av ett brott eller verkställighet av påföljder.

 

Om du vill använda dig av ovanstående rättigheter eller om du har några invändningar eller frågor, vänligen kontakta oss genom att skicka en förfrågan till följande e-postadress: info@aikkon.eu, eller till postadressen Tallinna mnt 80, Uuemõisa alevik, Haapsalu linn , 90401, Lääne maakond, Estland.
Om du anser att dina rättigheter har kränkts under behandlingen av dina personuppgifter, har du rätt att kontakta estniska dataskyddsinspektionen (adress Tatari 39, Tallinn 10134, Estland, e-postadress info@aki.ee) eller en domstol.