loader image

Privacy policy

Politik om beskyttelse af persondata

Målet for Aikkon Est OÜ (herefter Aikkon Est) er at give information til kunden om, hvilke kundedatatyper Aikkon Est behandler, samt hvorfor og hvordan dataene behandles, og hvad kundens rettigheder er med hensyn til behandlingen af persondata. Målet for Aikkon Est er at sikre databeskyttelse af persondata for virksomhedens kunder, potentielle fremtidige kunder og de personer, der er relateret til kunderne.

Indsamling og behandling af persondata

Aikkon Est indsamler og behandler følgende persondata om kunden: for- og efternavn, personlig identifikationskode, kontaktoplysninger (telefonnummer, adresse, e-mailadresse), placering, billede fra identitetsdokumentet (kun et kontaktsalg afsluttes).

Aikkon Est behandler persondata af følgende årsager:

 • For at kontakte kunden og identificere kunden, hvis kunden konktakter Aikkon Est.
 • Forhandlinger før kontraktunderskrivelse, for at afgive salgstilbud, afslutte og implementere salgskontrakten, herunder levering af produkter.
 • Regnskabs- og skattemæssige forpligtelser.
 • Til kundekommunikation og forbedring af produkterne fra Aikkon Est.
 • Til at opfylde andre juridiske forpligtelser, for eksempel at gennemføre ordrer, anmodninger og undersøgelser fra retshåndhævende myndigheder.
 • Til direkte markedsføring (f.eks. til at sende nyhedsbreve), hvis kunden ønskerat modtage salgsfremmende e-mails.

Grundlaget for behandlingen af personoplysninger hos Aikkon Est er som følger:

 • Indgåelse af en kontrakt med kunden og udførelse af kontrakten. En forudsætning for indgåelse af kontrakt, er indsendelse af persondata.
 • Den legitime interesse fra Aikkon Est.
 • Opfyldelsen af lovmæssige forpligtelser fra Aikkon Est.
 • Kundens samtykke.

 

Vi indsamler muligvis persondata direkte fra dig, hvis du besøger forretningsstedet for Aikkon Est, ringer eller sender en e-mail eller sender en ansøgning via Aikkon Ests hjemmeside. Når du besøger Aikkon Est hjemmesiden, indsamler og gemmer vores webserver automatisk tekniske data om din enhed, herunderIP-adressen for din enhed, browserversionen, sprog og tidspunktet du brugte hjemmesiden. Nogle af disse data indsamles gennem cookies. Vi kan også indsamle persondata fra tredjeparter for at gennemføre salgskontrakten eller andre kontraktlige forpligtelser, eller for at beskytte vores rettigheder ved at foretage forespørgsler i digitale informationssystemer og om nødvendigt andre offentlige registre. Aikkon Est kan også indsamle dine persondata, hvis du ansøger om et job hos os. Hvis du besøger vores hjemmeside og accepterer brugen af cookies, kan Aikkon Est indsamle data om de besøgendes onlineopførsel på hjemmesiden. Disse data er dog ikke personlige.

Hvis du besøger forretningsstedet for Aikkon Est, kan du komme ind i synsfeltet for kameraer, som Aikkon Est bruger af sikkerhedsmæssige årsager. Livebilleder fra kameraer og optagelser er tilgængelige for sikkerhedsfirmaet og bestyrelsen hos Aikkon Est. Kameraoptagelser gemmes i to uger. I de tilfælde, der er beskrevet i lovgivningen, kan optagelserne deles med de retshåndhævende myndigheder. Vi gemmer information, der overføres via kommunikationsmidler (e-mail, telefon, hjemmeside, konti på de sociale medier osv.), som vi vil bruge til at opfylde den kontrakt, vi har indgået med dig, og til at sikre gennemførsel af kontrakten og for at forbedre kvaliteten af vores kundeservice. Vi sender dig muligvis meddelelser med det formål at informere dig om produkterne fra Aikkon Est og kundebegivenheder. Du kan framelde dig disse beskeder når som helst, ved at sende en e-mail til info@aikkon.eu.

Opbevaring af persondata

Aikkon Est opbevarer kun persondata, så længe det er berettiget med det formål at indsamle persondata. I hvert enkelt tilfælde afhænger perioden for dataopbevaringen af den indgåede kontrakt, den legitime interesse for Aikkon Est og de juridiske grundlag (opbevaring af regnskabsoptegnelser, udløb af lovkrav osv.). Dine persondata vil blive slettet inden for en rimelig tid efter den foreskrevne frist på en måde, der eliminerer læsbarheden af personlige
data.

Behandlere af persondata

Aikkon Est gør persondata tilgængelig for samarbejdspartnere, der fungerer som behandlere af kundens persondata, som leverer tjenester til Aikkon Est, f.eks. IT-, regnskabs-, logistik, juridiske, markedsførings- eller annonceringstjenester.
Dine persondata behandles også af ledelsen og medarbejderne i Aikkon Est, der har ret til og behov for at behandle dine personlige data som en del af deres opgaver i virksomheden. I sager hvor det kræves ved lov, og hvor der er lovmæssigt grundlag, stiller Aikkon Est også dine persondata til rådighed for offentlige myndigheder (f.eks. skattevæsnet), retshåndhævende myndigheder eller andre statslige myndigheder.
Hvis Aikkon Est involverer en tredjepart i behandlingen af dine persondata, har denne tredjepart med relevante kontrakter bekræftet, at de implementerer passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger og overholder databeskyttelseslovgivningen, herunder den generelle databeskyttelsesforordning, for at sikre korrekt beskyttelse af dine data.
Hvis du kontakter os via en konto på de sociale medier, eller via andre elektroniske kommunikationsmidler, kan dine data blive behandlet af tredjepart, og Aikkon Est har ingen kontrol over sådan behandling.
Aikkon Est overfører ikke dine persondata uden for Den Europæiske Union eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Kundens rettigheder

Du har ret til at tilgå de persondata, vi har indsamlet om dig. For at gøre dette, bedes du indsende en ansøgning, som vi svarer på så hurtigt som muligt, men senest inden for en måned. Data overføres elektronisk i krypteret form. Aikkon Est har ret til at opkræve kunden et rimeligt gebyr for udstedelse af data.

Derudover har du retten til at:

 • Anmode om, at Aikkon Est retter forkerte data, der vedrører dig, eller færdiggøre ufuldstændige persondata.
 • Kræve begrænsningen af databehandling eller sletning af data, hvis de ikke er i overensstemmelse med formålet og udførelsen af den indgåede kontrakt eller opfyldelsen af lovlige forpligtelser.
 • Frasige dig behandling af persondata.
 • Anmode om overførsel af data indsendt til Aikkon Esttil en anden behandler af persondata, hvis dataene blev behandlet automatisk og til opfyldelse af kontrakten. Persondata (indsendt) på papir er ikke underlagt overførsel.
 • Trække dit samtykke tilbage, hvis databehandlingen er baseret på den registreredes samtykke (især samtykke givet til direkte markedsføringsformål). Tilbagetrækning af samtykke påvirker ikke lovligheden af behandlingen baseret på samtykke før tilbagetrækningen. Selv efter tilbagetrækning af samtykke kan Aikkon Est fortsætte med at behandle persondata i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde sine lovgivningsmæssige forpligtelser eller forpligtelser i henhold til EU lovgivningen.

 

Aikkon Est har ret til at afvise din anmodning om adgang, hvis det kan:

 • skade andres rettigheder og friheder;
 • påvirker den nationale sikkerhed negativt;
 • hindre eller sætte forebyggelsen, opdagelsen eller procedure af en lovovertrædelse eller håndhævelse af sanktioner i fare.

 

Hvis du ønsker at udøve ovenstående rettigheder, eller hvis du har indvendinger eller spørgsmål, bedes du kontakte os ved at sende en forespørgsel til følgende e mailadresse info@aikkon.eu eller til postadressen Tallinna mnt 80, Uuemõisa alevik, Haapsalu linn, 90401, Lääne maakond.
Hvis du mener, at dine rettigheder er blevet krænket under behandlingen af dine persondata, har du ret til at kontakte det estiske datatilsynstilsyn (adresse Tatari 39, Tallinn 10134, e-mailadresse info@aki.ee) eller retten.