loader image

Mansikkalan Koulutuskeskus

Mansikkalan Koulutuskeskus

En riktigt massiv uppsättning träbyggnader tillsammans, utformade för utbildningsändamål av Arkkitehtitoimisto Perko Oy.
Ett fantastiskt exempel, som tar oss tillbaka mer än ett par generationer, men samtidigt utgör framtiden, när det gäller mängden trä som används i ett projekt.
Trä är en bra, hållbar, formbar och förnybar resurs som växer framför våra ögon. Allt handlar om att göra det bästa av det.
Fasaden, byggnadskonstruktionen och naturligtvis de vackra lösningarna inne i byggnaden,
bara titta på dem, särskilt de massiva trätaken.

Projektdetaljer

•   Mansikkalan Koulutuskeskus
•   Koulukatu 2, 55100 Imatra, Finland
•   Finlands största skolhus byggt i trä
•   Byggt år 2019

Send inquiry

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the
1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to
make a type specimen book.

More Projects

BlueGlass Office, Zürich

Available as standard in oak, pine, spruce, birch and gluelaminated timber products. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

BlueGlass Office, Zürich

Available as standard in oak, pine, spruce, birch and gluelaminated timber products. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

BlueGlass Office, Zürich

Available as standard in oak, pine, spruce, birch and gluelaminated timber products. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.